Hotel Antiga Casa Buenavista

Condicions generals

0. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web https://www.hotelcasabuenavista.com del qual és titular RONDA SAN ANTONIO 84, S.L. (d’ara endavant, HOTEL ANTIGA CASA BUENAVISTA).

L’adquisició de qualssevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicable en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de conducta a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

 

1. IDENTIFICACIÓ

HOTEL ANTIGA CASA BUENAVISTA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

  • La seva denominació social és: RONDA SAN ANTONIO 84, S.L.
  • El seu CIF és: B62111059
  • El seu domicili social està en: Ronda de Sant Antoni, n.º 84, 08001 Barcelona
  • Registre Mercantil de Barcelona tomo 32154, folio 63, hoja B 208662, inscripción 1.
 

2. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i HOTEL ANTIGA CASA BUENAVISTA es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

3. SERVEIS

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

HOTEL ANTIGA CASA BUENAVISTA es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, HOTEL ANTIGA CASA BUENAVISTA podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, HOTEL ANTIGA CASA BUENAVISTA es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualssevol dels serveis oferts.

Una vegada dins de https://www.hotelcasabuenavista.com i per a accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en https://www.hotelcasabuenavista.com.

 

4. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen en https://www.hotelcasabuenavista.com vindran expressats en euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui com sigui la destinació de la comanda.

 

SERVEIS

Els preus finals de tots els serveis, al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s’ofereixen en https://www.hotelcasabuenavista.com

  • Els serveis tenen l’IVA inclòs.
  • El tipus d’IVA és del 21%.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per a realitzar qualsevol compra en https://www.hotelcasabuenavista.com o en l’App, és necessari que el client sigui major d’edat.

A més, caldrà que el client es registri en https://www.hotelcasabuenavista.com o en l’App a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a HOTEL ANTIGA CASA BUENAVISTA la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraços, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de HOTEL ANTIGA CASA BUENAVISTA.

Els passos a seguir per a realitzar la compra són:

1. Registrés com a usuari en la web.

2. L’única forma de pagament serà amb Targeta de crèdit o dèbit.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per HOTEL ANTIGA CASA BUENAVISTA per correu electrònic.

 

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà per correu electrònic. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment enviant correu electrònic: administracion@hotelcasabuenavista.com a rebre la factura en paper.

 

6. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

HOTEL ANTIGA CASA BUENAVISTA podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

 

7. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre altres a:

  • Els contractes de subministraments de béns el preu dels quals estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que l’empresari no pugui controlar.
  • Els contractes de subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o, clarament personalitzats, o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  • Subministrament de béns precintats que no poden ser retornats per raons de salut o higiene.
  • Subministrament de béns que després del seu lliurament s’hagin barrejat amb uns altres
 

8. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant HOTEL ANTIGA CASA BUENAVISTA el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client bé en el número de telèfon 932065541, bé a través de l’adreça de correu electrònic administracion@hotelcasabuenavista.com

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.

 

Reservar

This site is registered on wpml.org as a development site.